Giỏ hàng của bạn: 0

Cải tạo, nâng cấp hệ thống máy nén khí
Hệ thống máy nén khí 350HP đã được cải tạo, nâng cấp xong.
Cả hệ thống máy cũ, máy mới đã "hòa hợp" làm một thể thống nhất.